SKAIDULA - viskas, ko reikia „informacijos greitkeliui” nutiesti

Bendrovė veiklą pradėjo 1989 metais savarankiškai projektuodama, gamindama ir realizuodama metrologinę įrangą telekomunikacijoms ir prekiaudama kabeline produkcija. 1994 metais Skaidula tapo Siemens atstovu Lietuvoje ir pradėjo montuoti bei aptarnauti žinybines Siemens telefonų stotis, prekiauti Siemens telefonų aparatais.

Tais pačiais metais UAB Skaidula tapo Šveicarijos įmonės Reichle & De-Massari atstovais Lietuvoje ir pradėjo tiekti Lietuvos rinkai kokybišką komutacinę įrangą telefoninėms bei optinėms linijoms.

Tais pačiais metais tapo vienos didžiausių specialios paskirties šviesolaidinių kabelių ir jų virinimo aparatūros gamintojos Fujikura įgaliotais atstovais Lietuvoje. Bendrovė 1996 metais įsigijo šveicarišką DIAMOND firmos įrangą šviesolaidinių kabelių jungčių gamybai ir pradėjo gaminti aukštos kokybės šviesolaidines jungtis. Šiuo metu bendrovė yra tarp didžiausių Lietuvos telekomunikacinių ir informacinių įmonių, galinti pateikti savo klientams kompleksinius balso, vaizdo ir duomenų tinklų sprendimus.

Kokybės politika

UAB “SKAIDULA” siekia tapti pirmaujančia Lietuvos įmone telekomunikacinių ir šviesolaidinių technologijų srityje. Siūlome produktus, kurie patenkina klientų esamus ir būsimus poreikius, nuolat įsisaviname ir diegiame pažangiausias technologines naujoves.

UAB „Skaidula” yra sertifikuota pagal šiuos standartus:

ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015

ISO 14001 :2015 / LST EN ISO 14001: 2015

Savo veikloje vadovaujamės principu:

“KLIENTAS VISADA TEISUS, PASIEKTŲ SUSITARIMŲ RIBOSE”

Įgyvendindami šiuos principus, įsipareigojame:

 • Teikiant paslaugas, vadovautis aukštu kokybės lygiu, tiek technologijų, tiek rūpinimosi klientais srityse.
 • Visus vidinius organizacijos procesus valdyti efektyviai. Būti atvira naujovėms, lanksčia ir dinamiška organizacija.
 • Skirti dėmesį visiems savo klientams – buvusiems, esamiems ir būsimiems – visuose darbo su klientais etapuose.
 • Atsakingai atrinkti tiekėjus, kad galėtume garantuoti teikiamų į rinką produktų kokybę.
 • Skatinti darbuotojų mokymąsi, tobulėjimą ir iniciatyvą.
 • Dalyvauti verslo ir visuomenės gyvenime, remti reikšmingas socialines vystymo programas.
 • Atitikti taikomus reikalavimus ir ir įsipareigojimus klientams, tiekėjams ir darbuotojams.
 • Nuolat gerinti kokybės sistemos rezultatyvumą.

Aplinkos apsaugos politika

UAB ”SKAIDULA” veiklos politika aplinkos apsaugos srityje:

 • mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai,
 • vykdyti taršos bei avarijų prevenciją,
 • laikytis taikomų aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų bei prisiimtų įsipareigojimų.

Siekdama savo veiklos tikslų, UAB ” SKAIDULA” įsipareigoja:

 • planuoti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti;
 • nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą;
 • šios politikos įgyvendinimui numatyti gerinimo tikslus bei skirti reikiamus išteklius;
 • į politikos vykdymą įtraukti darbuotojus, tiekėjus bei rangovus.