Tinklas:

 Nuo 2003 m. pradėjome naują įmonės plėtros  etapą  – šviesolaidinio (optinio) kabelio tinklų  ir jų įrengimui skirtą ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) statybą. Šis žingsnis buvo svarbus plėtojant bendrą miesto ryšių infrastruktūrą ir ypač kuriant alternatyvą monopolistiniams fiksuotų ryšių tinklams. Šiai dienai esame išvystę šviesolaidinio optinio kabelio tinklo infrastruktūrą didžiuosiuose Lietuvos miestuose bei visoje Lietuvos teritorijoje  (linijų ilgis virš 1600 km.). Turime šviesolaidinio kabelinio tinklo susijungimus su kaimyninių šalių kabelių tinklais, kas suteikia galimybę teikti duomenų srauto tranzito paslaugą per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Paslaugos:

  1.  Šviesolaidinio kabelio linijų nuoma UAB“Skaidula“ tinkle, t.y.  vienos, dviejų ar daugiau šviesolaidinio kabelio skaidulų linijų tarp dviejų kliento pageidaujamų  adresų  įrengimas ir nuoma, o nesant įvado ir šviesolaidinio kabelio įvado iki reikiamos patalpos įrengimas. Tinklas įrengtas šiesolaidiniais kabeliais su vienmodėmis G652D, G655 ir G657A standartų  skaidulomis
  2. Ilgalaikė 10 metų IRU10 šviesolaidinio kabelio linijų nuoma (IRU10 čia angliškas terminas – Indefeasible right of use) Tai yra neatšaukiamas 10 metų (gali būti ir kitokio termino) nuolatinis nuomos sutartinis susitarimas, kurio negalima atšaukti tarp sutarties šalių (kaip ir pardavimo analogas – tik tam tikram terminui)
  3. Šviesolaidinio kabelio linijų priežiūra, aptarnavimas ir gedimų šalinimas .UAB“Skaidula“ tinkle Tai apima topografinių planų ir projektų derinimą UAB„Skaidula“ linijų apsaugos zonose, bei linijų priežiūra vietose kai vykdomi žemės kasimo darbai šalia linijų (jų apsaugos zonose ar šalia jų).

Aptarnavimas apima periodinius linijų parametrų patikrinimus, jų  atitikimą standartų  reikalavimams, mechaninių jungčių patikrą ir jų paviršių valymo procedūras.

Gedimų šalinimas apima linijų  gedimų ir nutraukimų identifikavimą trasose ir kabelio parametrų atstatymą pagal standarto reikalavimus. Paslauga teikiama 24 val per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas  per metus (24/7/365)

Klientų, susijusių su tinklais aptarnavimas:

  1. Projektai ir topografiniai planai derinami trečiadieniais (8.30 – 17 val., pietų pertrauka 12 – 13 val.) ir penktadieniais (8.30 – 16 val., pietų pertrauka 12 – 13 val.). Dėl projektų ir topografinių planų derinimo kitomis darbo dienomis skambinti tel. +370 5 2397764, +370 610 13970, Petras Jakštas. Išankstiniam sutikslinimui projektus, topografinius planus ir prašymus dėl projektavimo sąlygų išdavimo siųskite adresu: petras@skaidula.lt.
  1. Vilniaus miesto savivaldybės leidimai žemės kasimo darbų vykdymui pasirašomi ir leidimai darbų vykdymui prisijungiant prie UAB“Skaidula“ tinklų išduodami trečiadieniais (8.30 – 17 val., pietų pertrauka 12 – 13 val.) ir penktadieniais (8.30 – 16 val., pietų pertrauka 12 – 13 val.). Dėl leidimų pasirašymo ir/ar išdavimo kitomis dienomis skambinti tel., +370 610 13977, +370 5 2397777
  2. Dėl SKAIDULA informavimo inžinerinių tinklų avariniais atvejais:
    Budintis tel. Nr. +370 610 13977  UAB“Skaidula“ informavimui apie planinius ir  avarinius žemės  kasimo darbus šalia Skaidula tinklų, galimus  „Skaidula“ tinklo pažeidimus ir kitais atvejais visą parą, darbo ir poilsio dienomis.

Ūkio subjektų priežiūra:

Įsigaliojus Aplinkos ministerijos parengtoms statybos techninio reglamento pataisoms, nustatančioms aiškesnes statybos užbaigimo procedūras, ir prievolei komisijos nariams nuo 2024 m. sausio 1 d. skelbti statybos užbaigimo metu užpildytus atlikto patikrinimo kontrolinius klausimynus – teikiame „Statybos užbaigimo procedūros klausimyno“ formą.